طراحی ظاهری اپلیکیشن شرکتی
طراحی ظاهری اپلیکیشن شرکتی

طراحی ظاهری اپلیکیشن شرکتی

(0) نظرات کاربران
4,000,000 تومان
برند : لیوساتک

طراحی ها در فیگما انجام میشود

شامل صفحات زیر است:

۱- لندینگ پیج

۲- صفحه خبرنامه 

۳-صفحه جزیات خبرنامه

۴-صفحه درباره ما

۵- صفحه تماس با ما

۶- صفحه شکایت از ما

۷- صفحه قوانین

طراحی ها فقط برای صفحه اپلیکیشن انجام میشود 

برند لیوساتک